หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าทดสอบระบบงานทะเบียน เพื่อบริหารการศึกษา ให้รองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าทดสอบระบบงานทะเบียน เพื่อบริหารการศึกษา ให้รองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย

admin tong
17 มกราคม 2567 11:21:21


วันที่ 16 มกราคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าทดสอบระบบงานทะเบียน เพื่อบริหารการศึกษา ให้รองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ร่วมกับกองคลัง โดยมี ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ