หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ปรับบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ "ห้องสมุดปิดแต่บริการไม่เคยหยุด
ศูนย์วิทยบริการ ปรับบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ "ห้องสมุดปิดแต่บริการไม่เคยหยุด

SSRU ADMIN
17 สิงหาคม 2564 21:12:31


ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ "ห้องสมุดปิดแต่บริการไม่เคยหยุด" เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) งดให้บริการพื้นที่ศูนย์วิทยบริการ แต่ผู้ใช้บริการยังนัดรับหนังสือที่หน้าศูนย์วิทยบริการฯ เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 -16.00 น. และมีบริการส่งหนังสือถึงบ้าน ผ่านขนส่งเอกชน (ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง) โดยติดต่อขอใช้บริการได้ทุกช่องทางออนไลน์ของศูนย์วิทยบริการ Facebook, Line, Twitter ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการนัดรับหนังสือเฉพาะผู้ผ่านการฉีดวัคซีน หรือมีผลการตรวจตามประกาศของมหาวิทยาลัย