หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

admin tong
17 สิงหาคม 2565 16:10:28


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะทำงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ