หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว Technomart 2021 “Science Technology and Innovation For New Normal
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว Technomart 2021 “Science Technology and Innovation For New Normal

SSRU ADMIN
17 กันยายน 2564 14:12:14


วันที่ 17 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 (Technomart) ภายใต้แนวคิด “Science Technology and Innovation For New Normal” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ผ่านระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ