หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
17 กันยายน 2564 15:19:24วันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม IT  (กลุ่มย่อย 1 เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล) ได้รับรางวัล  Good Practice Awards ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet