หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม "โยคะเพื่อสุขภาพ"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม "โยคะเพื่อสุขภาพ"

admin tong
17 ตุลาคม 2566 11:29:43


"สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเอง"ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม "โยคะเพื่อสุขภาพ" ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 น. ณ ห้องนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง*ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นกัน !* ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งรายชื่อผ่านทางกล่องข้อความเพจฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา  https://www.facebook.com/SA.hs.ssru  ก่อน เพื่อสำรองที่จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางจิต ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์