หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดง "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564" ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดง "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564" ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

admin tong
2021-12-17 10:04:15

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดง "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564" ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.เอกพงษ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการแสดงจากวง "แก้วเจ้าจอม" บรรเลงและขับร้องโดยนักศึกษาของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาถ่ายทอดในรูปแบบวงดนตรีไทยสากล เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 (ขอบคุณเนื้อหาข่าว : ผู้จัดการออนไลน์)