หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript

admin tong
2022-01-18 17:36:35


วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript และ Confirm Design การพัฒนาระบบงาน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet