หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยหลักสูตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยหลักสูตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:15:19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยหลักสูตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมการย้ายหลักสูตร สาขาวิชา คณะ วิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุวรรณา งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ