หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

SSRU ADMIN
2021-02-18 15:21:08

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบุคลากรของสำนักฯ เข้าใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เพื่อเลือกผู้แทนเข้าไปร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ