หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรม “การใช้งาน SSRU SMART Mobile Application ในรูปแบบออนไลน์”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรม “การใช้งาน SSRU SMART Mobile Application ในรูปแบบออนไลน์”

admin tong
18 เมษายน 2566 16:58:59


วันที่ 18 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายณัฐ พลอยอ่อง นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรม “การใช้งาน SSRU SMART Mobile Application ในรูปแบบออนไลน์” เพื่อให้บริการนักศึกษา บุคลากร โดยมีผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายวิชาการ ของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ