หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับ แพทย์แผนจีน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการคำปรึกษาและรักษาดูแลอาการ Long Covid - 19
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับ แพทย์แผนจีน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการคำปรึกษาและรักษาดูแลอาการ Long Covid - 19

admin tong
2022-05-18 09:51:53


วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับ แพทย์แผนจีน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการคำปรึกษาและรักษาดูแลอาการ Long Covid - 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมิองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม