หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 14
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 14

admin tong
20 มิถุนายน 2565 15:40:45


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.       พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ นายสหรัฐ ลักษณะสุต ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 14 ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)