หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > อ.ดร.วีระ วีระโสภณ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนำนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิชาท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนักศึกษาปริญญาโท การจัดการท่องเที่ยวและบริการ เข้าเยี่ยมชมสโมสรเมืองทอง และชมการแข่งขันฟุตบอล
อ.ดร.วีระ วีระโสภณ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนำนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิชาท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนักศึกษาปริญญาโท การจัดการท่องเที่ยวและบริการ เข้าเยี่ยมชมสโมสรเมืองทอง และชมการแข่งขันฟุตบอล

admin tong
2022-01-19 10:22:24