หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบมาตรฐานการใช้ ICT ในรูปแบบออนไลน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบมาตรฐานการใช้ ICT ในรูปแบบออนไลน์

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:14:27

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบมาตรฐานการใช้ ICT ในรูปแบบออนไลน์

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดการสอบ “การพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา (ICT) ในรูปแบบออนไลน์ ” ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ