หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

SSRU ADMIN
2021-02-19 13:58:03

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมบุคลกรและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ. โดยได้ชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมให้ทราบเกี่ยวกับ  หมายเลขห้องสอบ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องสอบสำรอง เลข  IP รวมไปถึงรายชื่อผู้ดูแลห้อง และกรรมการคุมสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training room 2-3