หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

SSRU ADMIN
2021-03-19 16:20:12

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

       วันที่ 19 มีนาคม 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ตามตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room