หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการอบรม การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับ ฝ่ายบัญชี และกองคลัง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการอบรม การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับ ฝ่ายบัญชี และกองคลัง

admin tong
19 กรกฏาคม 2566 19:22:13


วันที่ 9 กรกฎาคม  2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดการอบรม การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับ ฝ่ายบัญชีและกองคลัง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ