หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ในโอกาาเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ในโอกาาเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:00:58

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมแสดงความยินดีแก่ "รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์"   ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"