หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา"

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:00:22

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา"

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา"