หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (ฺBP) ครั้งที่1” ร่วมกับ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (ฺBP) ครั้งที่1” ร่วมกับ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา

admin tong
20 มีนาคม 2566 17:20:09


วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดประชุม  “การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (ฺBP) ครั้งที่1ร่วมกับ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ในการให้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานกับทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ