หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

admin tong
20 มีนาคม 2567 17:43:20


วันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วย นางชนิดา ชิราพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และการเขียนคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งจัดขึ้นโดย กองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย