หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2565
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2565

admin tong
20 กรกฏาคม 2565 16:04:07


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม  รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร ได้จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2565 โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ