หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ถ่ายวีดิทัศน์เรื่องราวประวัติของสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
ศูนย์วิทยบริการ ถ่ายวีดิทัศน์เรื่องราวประวัติของสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2021-09-20 14:51:43


วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากร เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณค่าและมีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสวนสุนันทา เป็นผู้นำเสนอเรื่องราวประวัติของสวนสุนันทาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทาของศูนย์วิทยบริการ