หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารและตรวจวัดการใช้พลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังในอาคาร ปีที่ 6
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารและตรวจวัดการใช้พลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังในอาคาร ปีที่ 6

admin tong
2021-10-20 15:13:13

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารและตรวจวัดการใช้พลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังในอาคาร ปีที่ 6  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 33