หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร "มติชน" นำเสนอโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร "มติชน" นำเสนอโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z

admin tong
2021-12-20 09:33:02


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และทีมงานจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าพบ คุณปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอแผนงานโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน - ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย และเรียนเชิญให้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว