หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากร วิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ผ่านระบบ Google Meet
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากร วิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ผ่านระบบ Google Meet

SSRU ADMIN
2021-06-02 15:08:28

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากร วิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ผ่านระบบ Google Meet

       วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรวิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ผ่านระบบ Google Meet นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร โดยเป็นการประชุมผ่าน Google meet เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วง Work From Home