หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ" (ในรูปแบบออนไลน์)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ" (ในรูปแบบออนไลน์)

SSRU ADMIN
2021-05-24 20:14:42


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ" (ในรูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ