หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทดสอบ การเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ครั้งที่ 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทดสอบ การเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ครั้งที่ 2

admin tong
21 มกราคม 2567 12:37:49


วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมทดสอบ การเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) กับระบบงานทะเบียนเพื่อการบริหารการศึกษา (Smart Student Service) และระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้อง Conference Room 2 ศูนย์วิทยบริการ