หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเข้าศึกษาดูงาน “แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ smart operation system”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเข้าศึกษาดูงาน “แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ smart operation system”

admin tong
21 กุมภาพันธ์ 2567 14:17:22


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ “แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ smart operation system” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย