หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการ ICT รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ในวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการ ICT รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ในวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

SSRU ADMIN
2021-03-22 09:49:42


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมโครงการ ICT ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เพื่อพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564