หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3

SSRU ADMIN
21 กรกฏาคม 2564 14:17:49วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3 โดยกลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลุ่มย่อย 1 ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ผ่านโปรแกรม google meet ในหัวข้อ เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม