หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมปรับเปลี่ยนแนวทางสถาบันอุดมศึกษาในมิวิชาการเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมปรับเปลี่ยนแนวทางสถาบันอุดมศึกษาในมิวิชาการเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

admin tong
2021-12-21 09:30:22

สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมปรับเปลี่ยนแนวทางสถาบันอุดมศึกษาในมิติด้านวิจัย  

20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การประชุมดังกล่าวจัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการร่วมกันหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาในมิติด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting