หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าดูแลระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าดูแลระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานอธิการบดี

SSRU ADMIN
2021-02-01 13:56:34

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าดูแลระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานอธิการบดี

       วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เข้าตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์สวิตช์ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมกับทดสอบการใช้ของระบบ บริเวณ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี