หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

SSRU ADMIN
2021-02-22 14:36:39

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมมอบกระเช้าให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในโอกาสนี้นายกสภาฯได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรที่มาอวยพร และได้ให้โอวาทเพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงาน ณ อาคารศรีจุฑาภา