หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม "แนวทางการปฏิบัติการจัดทำเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม "แนวทางการปฏิบัติการจัดทำเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

admin tong
22 มีนาคม 2566 16:55:48


วันที่ 22 มีนาคม 2566  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม "แนวทางการปฏิบัติการจัดทำเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนัญชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา จาก บริษัท อัลบาทรอส ไซเบอร์เซค จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในการอบรมในครั้งนี้ ทางวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ที่มาของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและโทษทางกฎหมาย รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 1