หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor

SSRU ADMIN
2021-03-22 16:32:03

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin)  กลุ่ม Instructor

       วันที่ 22 มีนาคม 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin)  กลุ่ม Instructor โดย Turnitin เป็นระบบในการตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยทางสำนักฯ ได้กําหนดให้คณะและวิทยาลัย มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้ในส่วนของกลุ่ม Instructor หน่วยงานละ 5 สิทธิ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของทั้งมหาวิทยาลัย และอธิบายภาพรวมในการเข้าใช้งานเบื้องต้น โดยมีตัวแทนของคณะและวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  Training room 2-3