หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT ให้กับนักศึกษาจีน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน voovmeeting
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT ให้กับนักศึกษาจีน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน voovmeeting

SSRU ADMIN
22 สิงหาคม 2564 16:08:16

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT ให้กับนักศึกษาจีน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน voovmeeting โดยมอบหมายให้ นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นายรุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้จัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ และสามารถนำนำความรู้และทักษะในการอบรมไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564