หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

SSRU ADMIN
22 กันยายน 2564 16:46:01

วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet