หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุม “แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ และโครงสร้างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุม “แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ และโครงสร้างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย”

admin tong
22 พฤศจิกายน 2566 10:38:05


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการประชุม “แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ และโครงสร้างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย”  ณ.ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ