หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษา การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษา การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1

admin tong
23 มกราคม 2567 11:19:46


วันที่ 22 มกราคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษา การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 โดยกลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มย่อย IT Knowledge  ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ห้องเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom) เพื่อรองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet