หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Inventory)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Inventory)

admin tong
23 กุมภาพันธ์ 2567 18:26:32


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรม “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Inventory) สำหรับคณะทำงาน กองบริหารงานบุคคล กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยในการอบรมในครั้งนี้ ทางวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำกระบวนการ PDPA โปรแกรมบริหารจัดการและสร้างช่องทางในการรับคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 2-3