หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

SSRU ADMIN
2021-03-23 16:51:42

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

       วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 โดยกลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลุ่มย่อย 1 ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet ในหัวข้อ “เทคนิคการป้องกันภัคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม เพื่อนำไปดำเนินงานต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1