หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

admin tong
23 มิถุนายน 2565 19:51:52


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดอันดับ Webometrics โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World Universities เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ก้าวสู่ระดับสากล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

  it , arit@ssru