หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
ผู้อำนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

admin tong
23 กรกฏาคม 2565 09:52:35


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม  รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วม งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทยซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 27 พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา