หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยาย “กลยุทธ์การนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงานในองค์กร”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยาย “กลยุทธ์การนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงานในองค์กร”

admin tong
23 สิงหาคม 2565 09:56:28


วันที่ 22 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เป็นวิทยากรร่วมและให้การบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงานในองค์กร” โดยมี นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมรับฟัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมดอกกระทุ่ม เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร