หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมประชุม “CIO Education Forum hosted by Google and The S Curve”
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมประชุม “CIO Education Forum hosted by Google and The S Curve”

admin tong
23 สิงหาคม 2565 10:04:32


วันที่ 22 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมประชุมในงาน “CIO Education Forum hosted by Google and The S Curve” เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี รวมถึงวิสัยทัศน์ และแนวคิดอันเป็นประโยชน์ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ Digital University ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และ Google for Education ณ. บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด อาคาร ปาร์คเวนเจอร์ กรุงเทพฯ