หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11.1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11.1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ

admin tong
2021-11-24 15:07:13


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11.1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวสุธาสินี ยกระดับชั้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรร่วมในการอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การใช้งาน Moodle Version 3.11.1  นับตั้งแต่ การบริหารจัดการด้านเนื้อหาการเรียนการสอน ระบบจัดการห้องเรียน การจัดรูปแบบของบทเรียน การติดตั้งภาษา การเปลี่ยน Themes สีตัวหนังสือ รวมถึง Layout ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดการเว็บไซต์ส่วนตัวได้ด้วยตนเอง โดยได้รับกระแสตอบรับจากบุคลากรสายวิชาการเป็นอย่างดี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1

ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม การใส่หน้ากากตลอดระยะเวลาการอบรม การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงมีการทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องอบรม