หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดทำ ระบบการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดทำ ระบบการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ

admin tong
2021-11-24 15:11:30


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดทำ ระบบการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment) ร่วมกับตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ