หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

SSRU ADMIN
2021-04-23 20:57:47


วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อมผ่าน Google Meet ในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อลงทะเบียนสอบ “การพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)” ในรูปแบบการสอบออนไลน์